Starszy inspektor

Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 125970

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30, przy stanowisku komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek 4 kondygnacyjny, praca wykonywana w biurze na 2 piętrze.

Zakres zadań

 • Administrowanie systemami informatycznymi oraz użytkownikami, prowadzenie nadzoru nad działaniem, konfiguracja urządzeń oraz tworzenie stanowisk dostępowych ;
 • Wykonywanie bieżących napraw własnych (w miarę możliwości technicznych) oraz prac konserwacyjnych sprzętu informatycznego;
 • Kwalifikowanie sprzętu informatycznego, przekazywanie sprzętu do serwisu przy współpracy WŁiI KWP w Szczecinie, a także sporządzanie dokumentacji w powyższym zakresie;
 • Prowadzenie ewidencji urządzeń i użytkowników w systemach informatycznych, a także wspomaganie w prowadzeniu ewidencji sprzętu informatycznego będącego na stanie KMP w Szczecinie oraz udział w okresowych inwentaryzacjach w celu sprawowania odpowiedniego nadzoru nad powierzonym sprzętem;
 • Organizacja stanowisk dostępowych (w miarę możliwości technicznych) na wysuniętych stanowiskach dowodzenia w celu umożliwienia korzystania z systemów informatycznych podczas zabezpieczeń imprez masowych oraz podczas innych działań wymagających takiego dostępu;
 • Realizacja wniosków o wydanie/recerytyfikację/aktywację/dezaktywację kart dostępowych do obsługi systemów policyjnych oraz prowadzenie ewidencji w powyższym zakresie;
 • Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem terminali mobilnych, realizacja wniosków o nadanie uprawnień do korzystania z terminali,a także kwalifikowanie sprzętu do napraw serwisowych;
 • Sporządzanie bieżącej dokumentacji służbowej z prowadzonych napraw oraz prac konserwacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego porządku formalnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub doświadczenie w obszarze informatycznym lub teleinformatycznym
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” wydane przez organy Policji, ABW lub SKW albo złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Prawo jazdy kat. „B”
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeżeli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy, podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych, umiejętności manualne oraz techniczne;
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office lub podobnego pakietu, naprawa/rozbudowa sieci informatycznych, znajomość kodu HTML, LINUX, CMS;
 • Umiejętność redagowania pism.
APLIKUJ TERAZ