Starszy referent w Dziale Refundacji i Rozliczeń Aptek w Wydziale Gospodarki Lekami

starszy referent w Dziale Refundacji i Rozliczeń Aptek w Wydziale Gospodarki Lekami

 

Numer ogłoszenia: Katowice/22/72

Miejsce pracy: Katowice

Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę / pełny etat

 

Termin składania ofert: 03.11.2022 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • rozliczanie refundacji aptecznej na podstawie zbiorczych zestawień recept oraz dokumentacji rozliczeniowej dotyczącej refundacji dokonywanej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • weryfikacja dokumentacji dotyczącej importu docelowego,
 • informowanie aptek o stwierdzonych nieprawidłowościach w raportach statystycznych (pliki dedykowane i komunikaty),
 • prowadzenie korespondencji z aptekami w zakresie związanym z rozliczeniami z tytułu refundacji cen leków,
 • współpraca z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej w zakresie realizacji zadań Funduszu wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe
 • Lata pracy zawodowej: wymagany jest minimum 1 rok stażu pracy

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w branży farmaceutycznej,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 463 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2020 r. poz. 2424),
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm.)
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.),
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),
 • wiedza ogólna z zakresu refundacji leków,
 • zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy,
 • umiejętność wykonywania zadań wymagających podwyższonej koncentracji,
 • dokładność, odpowiedzialność,
 • umiejętność planowania i organizowanie pracy własnej,
 • wielozadaniowość,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę (świadectwo pracy), umowy zlecenie (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG),
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e- mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

APLIKUJ TERAZ