Starszy specjalista / Główny Specjalista / Ekspert w Wydziale Modelowania i Prognozowania Ruchu, w Departamencie Analiz Transportowych i Programowania

Ogłoszenie o rekrutacji na 1/2 etatu, stanowisko
Starszy specjalista / Główny Specjalista / Ekspert w Wydziale Modelowania i Prognozowania Ruchu, w Departamencie Analiz Transportowych i Programowania
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 50/2022

Dołącz do CUPT!
Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy. Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną Instytucję!


Zapraszamy do odwiedzenia strony CUPT

 

Warunki do spełnienia i nasze oczekiwania od Kandydata do zatrudnienia:
Podstawowe obowiązki:

 • Realizacja działań związanych z budową, utrzymaniem i aktualizacją międzygałęziowego modelu ruchu dla sektora transportu.
 • Przygotowanie narzędzi oraz przygotowanie i przetwarzanie informacji/danych niezbędnych do zasilenia międzygałęziowego modelu ruchu dla sektora transportu.
 • Realizacja działań w zakresie prowadzenia analiz strategicznych programów rządowych i ich projektów, w tym przygotowywanie krajowych prognoz ruchu.
 • Realizacja działań związanych ze sporządzaniem analiz dla sektora transportu w zakresie wydajności systemu transportowego, mobilności, porównawczych wariantów inwestycyjnych oraz analiz prognostycznych ruchu dla sektora transportowego.
 • Współpraca z beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami realizującymi kompleksowe Plany Transportowe.
 • Przygotowywanie informacji dotyczących projektów transportowych współfinansowanych ze środków wspólnotowych w zakresie analiz popytu i podaży dla różnych gałęzi transportu oraz prognoz ruchu dla poszczególnych projektów współfinansowanych ze środków EU.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: techniczne lub związane z analizą danych, statystyką, informatyką, matematyką, telekomunikacją.
 • Staż pracy: - minimum 2 lata na stanowisko Starszy specjalista, - minimum 3 lata na stanowisko Główny specjalista/ Ekspert.
 • Znajomość SQL.
 • Umiejętność budowy i obsługi baz danych i systemów do zarządzania nimi (np. MS ACCESS, Hadoop lub pokrewne).
 • Znajomość programów do tworzenia, edycji, analizowania i wyświetlania danych
 • geoprzestrzennych (GIS).

Wymagania dodatkowe:

 • Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w procesie przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych (Big Data).
 • Biegła znajomość MS EXCELL.
 • Znajomość oprogramowania dedykowanego modelowaniu ruchu (np. VISUM, EMME, SATURN).
 • Znajomość problematyki sektora transportu.
 • Znajomość zagadnień związanych z tematyką modelowania i prognozowania ruchu.
 • Znajomość zagadnień związanych ze zjawiskami społeczno-gospodarczymi i mobilnością ludności.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i przygotowywania zbiorczych analiz, raportów i opracowań pisemnych oraz prezentacji wyników raportów.
 • Umiejętność stawiania hipotez, wyciągania wniosków przez analizowanie i interpretowanie dostępnych danych oraz dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych.
 • Podstawowa znajomość statystyki.
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dokładność, staranność i rzetelność w realizacji powierzonych obowiązków.

Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:

 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie).

Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:

 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez
Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na
stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy.”

 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”

Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ wraz z podaniem nazwy stanowiska i numeru rekrutacji w tytule maila.

 • CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje.
 • Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.
 • CUPT będzie kontaktował się z kandydatem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Termin składania Aplikacji upływa w dniu 02/08/2022 r.

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: przygotowywanie raportów, analiz i prezentacji wspierających decyzje biznesowe; pozyskiwanie danych z baz/hurtowni danych;...

wczoraj

IT CONNECT Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Pisanie zapytań SQL Pisanie procedur i pakietów SQL Analiza danych Praca w metodyce Scrum/Agile Praca w autorskim systemie klasy inventory sieci telekomunikacyjnej Dobra znajomość PL-SQL...

wczoraj

Apteka Dr.Max

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław

Zakres obowiązków na stanowisku: Współpraca z architektami i developerami w ramach organizacji Dr.Max w celu tworzenia nowych rozwiązań Business Intelligence, raportowania i analizy danych...

2022-08-18