Starszy Specjalista / Specjalista w Dziale Zarządzania Procesem Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XI

Starszy Specjalista/Specjalista
w Dziale Zarządzania Procesem Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli XI w Gdańsku

w Departamencie Kontroli

 

Numer ogłoszenia: DK/23/39

Miejsce pracy: Gdańsk

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert: 07.03.2023 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • przeprowadzanie analiz danych;
 • uzupełnianie rejestrów i sprawozdań;
 • sporządzanie upoważnień i zawiadomień o kontroli.
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe

oraz

 • minimum 3 lata pracy zawodowej na stanowisko specjalisty,
 • minimum 4 lata pracy zawodowej na stanowisko starszego specjalisty
 • doświadczenie w wykonywaniu analiz danych - biegła obsługa Excela;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • znajomość Działu IIIA ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).

Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; lata pracy zawodowej należy potwierdzić świadectwami pracy / zaświadczeniem o zatrudnieniu / zaświadczeniem o wykonaniu umowy zlecenia / aktualnym wyciągiem z CEIDG.)

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność sporządzania analiz w Microsoft Power BI i Power Query oraz interpretacji wyników;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • zdolność przyswajania nowych informacji, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność ustalania priorytetów;
 • nastawienie na efektywne rozwiązywanie problemów (również pod presją czasu);
 • wysoka kultura osobista;
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (potwierdzone zaświadczeniem) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW
APLIKUJ TERAZ