Starszy specjalista

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Chełm
Ogłoszenie o naborze Nr 129972

Warunki pracy

Praca samodzielna.  Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, oświetlenie naturalne i sztuczne. Kancelaria znajduje się na I piętrze, budynek posiada podjazd i windę. Realizacja zadań wymaga od pracownika dyspozycyjności z uwagi na konieczność przemieszczania się do placówek podległych NOSG.

Zakres zadań

 • Organizacja kontroli i kontrola zgodności funkcjonowania akredytowanych systemów i sieci teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa w celu ujawnienia nieprawidłowości z tym związanych
 • Koordynowanie wdrażania dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego w stosunku do nowych systemów teleinformatycznych lub stanowisk teleinformatycznych przez lokalnych administratorów systemów i sieci teleinformatycznych (np. poprzez szkolenia, instruktaże, opracowywanie poleceń, instrukcji, planów działań, analiz i korekt dokumentacji)
 • Szacowanie ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w akredytowanych systemach teleinformatycznych
 • Przeprowadzanie audytów akredytowanych stanowisk systemów i sieci teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych
 • Uzgadnianie w trybie roboczym (raz na kilka miesięcy) z funkcjonariuszami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo teleinformatyczne Delegatury ABW w Lublinie bieżących spraw związanych z bezpieczeństwem akredytowanych systemów teleinformatycznych w NOSG celem koordynacji działań audytowych, szkoleniowych oraz spraw związanych z uzyskaniem akredytacji dla niejawnych stanowisk informatycznych w NOSG
 • Ustalanie bieżących potrzeb i wymagań bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych na etapie planowania, projektowania, wdrażania oraz eksploatacji takich systemów w NOSG
 • Opracowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji jawnych oraz niejawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z informatyką
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows
 • znajomość funkcjonowania sieci komputerowych LAN, WAN
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • specjalistyczne przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego organizowanego przez ABW
 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożlwiającym czytanie i rozumienie słownictwa technicznego z zakresu informatyki
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność pracy pod presją czasu
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu, stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego, narzędzia i materiały pracy:...

2023-12-04

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Zagrożenie korupcją Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury w nocy, niedziele i święta, możliwa praca w porze nocnej) Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Zakres zadań...

2023-12-03

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie

Lokalizacja: lubuskie/Wschowa

Warunki pracy stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na II piętrze (brak windy), praca przy minotorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, większość czynności jest...

2023-12-03