Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 132906

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:



 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • zagrożenie korupcją,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • dyspozycyjność, praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:



 • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona  pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnością wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę informatyczną biura poprzez, organizację, konfigurację, modernizację sprzętu informatycznego (w tym Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji) i administrowanie na potrzeby biura szyfrującym systemem SNPI OPAL, systemem opracowania dokumentów niejawnych (ODN poufny, ODN Tajny i ODN Międzynarodowy) oraz systemami „KWARC” i „CATEL”
 • Dokonuje analizy założeń technicznych, procedur/zasad i przepisów dotyczących współpracy SWD Policji z innymi systemami klasy SWD oraz systemem teleinformatycznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego w ramach funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego
 • Opracowuje koncepcje modyfikacji SWD Policji oraz innych systemów informatycznych zgodnie z potrzebami wynikającymi z funkcjonowania stanowisk kierowania jednostek organizacyjnych Policji, a także uczestniczy w związanych z tym przedsięwzięciach
 • Monitoruje funkcjonowanie SWD Policji oraz innych centralnych systemów informatycznych Policji na Stanowisku Kierowania KGP, w Centrum Operacyjnym KGP oraz w Policyjnym Centrum Dowodzenia KGP
 • Monitoruje funkcjonalność stanowisk dostępowych w biurze, w tym nadaje uprawnienia do obsługi i przetwarzania danych
 • Prowadzi instruktaże i szkolenia dla obsady Stanowiska Kierowania KGP oraz innych policjantów i pracowników biura w zakresie obsługi programów informatycznych i wykorzystywania baz danych
 • Konfiguruje oraz monitoruje funkcjonowanie urządzeń monitoringu wizyjnego zainstalowanego na Stanowisku Kierowania KGP oraz w Centrum Operacyjnym KGP
 • Bierze udział w pracach komisji przetargowych na zakup sprzętu teleinformatycznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat administrowania lub użytkowania systemu informatycznego przeznaczonego do tworzenia oraz analizowania danych statystycznych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ ŚCIŚLE TAJNE”, „SECRET UE/EUSECRET”, „ NATO SECRET”" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w tym rozumienie dokumentacji technicznej
 • Dobra znajomość aktów wykonawczych do Ustawy o Policji w sprawie SWD Policji
 • Umiejętności: dobrej organizacji pracy własnej, obsługi programów informatycznych, pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Mosty Łódź S.A.

Lokalizacja: łódzkie/Łódź

Opis stanowiska: utrzymanie ciągłości pracy sieci komputerowej firmy, usuwanie problemów programowych i sprzętowych związanych z pracą na stanowiskach komputerowych, konfiguracja, konserwacja...

dzisiaj

CEVA Logistics Poland Sp. z o.o.

Lokalizacja: dolnośląskie/Magnice

YOUR ROLE Do you have experience in IT? Well, you may be the IT Professional (Senior Super User) we are looking for. WHAT ARE YOU GOING TO DO? Support during implementation of the WMS system in the...

2024-02-23

Praca.pl Sp. z o.o.

Lokalizacja: małopolskie/Kraków

Opis stanowiska Administracja systemami Przygotowanie planów oraz wdrażanie nowych wersji oprogramowania Monitorowanie dostępności, wydajności, pojemności, efektywności działania środowisk...

2024-02-15