Starszy specjalista

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135779

Warunki pracy

•  krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


•  permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)


lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


•  częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Zarządza/ prowadzi serwis internetowy - Trade.gov.pl / profile społecznościowe;
 • Utrzymuje systemy IT – Trade.gov.pl;
 • Zarządza projektami – bierze udział w realizacji projektu „Umiędzynarodowienie MŚP – Brand Hub” w ramach programu Fundusze Europejskie Nowoczesnej Gospodarki - w zakresie portalu trade.gov.pl;
 • Zapewnia bezpieczeństwo systemów IT;
 • Prowadzi sprawy organizacyjne w Wydziale;
 • Bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu portali internetowych/systemów informatycznych
 • znajomość funkcjonowania systemów informatycznych/ portali internetowych/ mediów społecznościowych;
 • wiedza dot. narzędzi promocji polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych;
 • prawo zamówień publicznych;
 • ustawa o finansach publicznych,
 • wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE,
 • znajomość języka angielskiego poziom B2,
 • myślenie analityczne
 • współpraca, rzetelność, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE min. rok
 • Znajomość narzędzia Word Press
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Coloplast Business Centre Sp z o.o.

Lokalizacja: zachodniopomorskie/Szczecin

About the department Our B2B Sales Support teams are responsible for close contact with significant B2B Healthcare Customers such as hospitals, private clinics, medical institutions, pharmacies,...

dzisiaj

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Będziesz odpowiadać za: nadzór i administrowanie systemami/aplikacjami biznesowymi, parametryzację systemów/aplikacji biznesowych, wsparcie użytkowników i utrzymanie systemów/aplikacji...

dzisiaj

Logwin Poland Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/Piaseczno

Jakie zadania na Ciebie czekają? Wsparcie działów operacyjnych (magazyn) w zakresie obsługi aplikacji logistycznych: Uczestniczenie w definiowaniu potrzeb w zakresie oczekiwanych zmian w...

2024-04-10