Starszy specjalista

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136872

Warunki pracy

Warunki pracy:


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na trzecim piętrze budynku biurowego.


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Ogólny zakres czynności na stanowisku pracy:


Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Czynności fizyczne:


1.      rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne


2.      zagrożenie korupcją


3.      reprezentowanie Urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • będzie odpowiedzialna za rozwijanie i utrzymywanie systemów i usług informatycznych wspomagających zarządzanie Urzędem i jego zasobami oraz z zakresu usług bankowości elektronicznej w celu zapewnienia ciągłości procesów w UPRP oraz prawidłowego działania przepływu pracy.
 • wspomaganie definiowania potrzeb biznesowych i procedur w zakresie funkcjonowania i rozwoju systemów, usług i rozwiązań informatycznych wspierających pracę komórek organizacyjnych Urzędu w celu optymalizacji procesów biznesowych.
 • wspieranie właścicieli biznesowych w przygotowywaniu oraz wykonywaniu testów systemów informatycznych, udzielanie pracownikom Urzędu wsparcia technicznego w zakresie eksploatacji systemów i oprogramowania, w szczególności systemów wspomagających zarządzanie Urzędem, wyszukiwawczych oraz bankowości elektronicznej w celu zapewnienia ciągłości i poprawności realizacji zobowiązań statutowych Urzędu.
 • opracowywanie dokumentacji projektowej i instrukcji eksploatacyjnych oraz świadczenie wsparcia technicznego dla użytkowników utrzymywanych systemów i oprogramowania w celu zapewnienia nieprzerwanej i poprawnej eksploatacji systemów IT.
 • udział w projektach dotyczących systemów informatycznych w ramach prawa zamówień publicznych oraz w ramach porozumień z innymi Urzędami w celu dostarczenia nowego systemu, usług lub oprogramowania.
 • prowadzenie szkoleń użytkowników w zakresie opracowanego oprogramowania w celu dostarczenia niezbędnej wiedzy z zakresu eksploatacji systemów IT.
 • bieżącą obsługę informatyczną pracowników Urzędu w ramach systemu ServiceDesk – w zakresie zadań Wydziału w celu rozwiązywania problem z użytkowanymi systemami IT.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy z systemami teleinformatycznymi
 • znajomość relacyjnych baz danych
 • umiejętność precyzyjnego dokumentowania analiz,
 • umiejętność redagowania informacji, dokumentacji i instrukcji,
 • komunikatywność, w tym umiejętność argumentowania
 • umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień finansów, księgowości, kadr, płac, magazynu, środków trwałych,
 • umiejętność modelowania systemów i analizy procesów biznesowych (BPMN, UML),
 • znajomość narzędzi wspomagających zbieranie i wizualizację wymagań,
 • znajomość biblioteki ITIL,
 • znajomość ustawy Prawo własności przemysłowej,
 • znajomość trybu udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do przepisów polskich i europejskich.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

PKO Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

DZIEŃ DOBRY W PRACY W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry. Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas...

wczoraj

PGE Systemy S.A.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa, ul. Sienna 39

Zakres obowiązków Administracja systemami transakcyjnymi, zarządzania ryzykiem i rozliczeniowymi (obszar Handlu Hurtowego i Obrotu Instrumentami Finansowymi) Wykonywanie koniecznych aktualizacji...

2024-05-22

CEVA Logistics Poland Sp. z o.o.

Lokalizacja: dolnośląskie/Magnice

YOUR ROLE Do you have experience in IT? Well, you may be the IT Professional (Senior Super User) we are looking for. WHAT ARE YOU GOING TO DO? Support during implementation of the WMS system in the...

2024-05-21