Starszy specjalista

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137556

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Pełni funkcję administratora przydzielonych do obsługi systemów Policyjnej Sieci Transmisji Danych i Internet, w szczególności poprzez dokonywanie konfiguracji i rekonfiguracji urządzeń sieciowych, usług teleinformatycznych, systemu wydruku wielkoseryjnego, tworzenie kopii zapasowych,
 • Pełni funkcję serwisanta urządzeń drukujących jednostanowiskowych, sieciowych i wielkoseryjnych, w szczególności poprzez naprawy ww. urządzeń, odzyskiwania części i elementów z urządzeń trwale uszkodzonych, tworzenie bazy urządzeń, części zamiennych i materiałów oraz dokonywanie odpowiednich czynności technicznych,
 • Monitoruje sprawność działania Policyjnej Sieci Transmisji Danych, Internetu, systemów komputerowych, systemu wydruku wielkoseryjnego, zestawów komputerowych PC i urządzeń peryferyjnych pod względem ich obciążeń,
 • Sporządza wnioski o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszenia o zamówieniu publicznym, opisu przedmiotu zamówienia, ustala wartość szacunkową zamówienia oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowych,
 • Rozbudowuje i modernizuje istniejące systemy informatyczne oraz wydruku, wdraża nowe rozwiązania techniczne,
 • Prowadzi instruktaże dla administratorów lokalnych w Komendzie Stołecznej Policji i jednostkach organizacyjnych Policji działających na jej obszarze,
 • Buduje nowe informatyczne stanowiska dostępowe,
 • Realizuje audyty urządzeń drukujących na terenie działania KSP,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : co najmniej 2 lata w obsłudze systemów lub urządzeń teleinformatycznych
 • Znajomość: - systemów informatycznych i drukujących, - zarządzania, administrowania sieciowymi systemami WINDOWS, - instalacji i reinstalacji systemów komputerowych i drukujących
 • Umiejętność: -organizacji pracy własnej, - współpracy w zespole
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość; - sieci LAN, MAN, WAN,
 • Umiejętność: -podejmowania decyzji
 • Prawo jazdy kat. B

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Warunki pracy Budynek przy ul. Stefana Batorego 5: Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych....

2024-05-21

Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej

Lokalizacja: świętokrzyskie/Skarżysko-Kamienna

Warunki pracy Praca w pomieszczeniu i w terenie, wymagająca umiejętności pełnej obsługi, naprawy i wykorzystania sprzętu informatycznego, praca złożona, wymagająca posiadania umiejętności...

2024-05-20

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obsługa komputera powyżej 4 godzin, - praca administracyjno-biurowa. Miejsce i otoczenie...

2024-05-16