Starszy specjalista

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137794

Warunki pracy

Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery architektoniczne: brak podjazdu, ruchomej platformy do transportu wózka, windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Proponowana praca w budynku administracyjno-biurowym w obiekcie nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefony. Praca administracyjno-biurowa powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze.

Zakres zadań

 • Zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne, wykonuje zadania inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, prowadzi i aktualizuje wykaz użytkowników systemów, opracowuje dokumentację szczególnych wymagań bezpieczeństwa oraz procedur bezpiecznej eksploatacji systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych, przygotowuje wnioski o udzielenie akredytacji dla systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.
 • Bierze udział w opracowywaniu planu ochrony informacji niejawnych.
 • Zapewnia przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.
 • Organizuje i prowadzi szkolenia dla użytkowników systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające okoliczności naruszeń przepisów o ochronie informacji niejawnych w odniesieniu do systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie zadań na stanowisku pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych
 • Zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.
 • Zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzonego przez ABW albo SKW.
 • Posiadanie poświadczeń bezpieczeństwa osobowego do klauzul: ŚCIŚLE TAJNE, COSMIC TOP SECRET, TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET.
 • Umiejętność obsługi MS OFFICE: WORD, EXCEL i systemów informacji prawnej.
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym, w tym szacowania ryzyka i prowadzenia testów bezpieczeństwa.
 • Znajomość regulacji prawnych w zakresie informatyzacji państwa.
 • Praktyczna umiejętność konfiguracji i kontroli systemów teleinformatycznych.
 • Znajomość ustawy o państwowej straży pożarnej
 • Znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Centrum Nauki Kopernik

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa, Powiśle

(1 etat) Zakres obowiązków Koordynowanie procesów związanych z Zarządzaniem Ryzykiem: Edukacja i świadomość poprzez zapewnienie odpowiedniej wiedzy na temat ZR, współpraca z osobami...

dzisiaj

Centrum Nauki Kopernik

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa, Powiśle

Zakres obowiązków Koordynowanie procesów związanych z Zarządzaniem Ryzykiem: edukacja i świadomość poprzez zapewnienie odpowiedniej wiedzy na temat ZR, współpraca z osobami odpowiedzialnymi...

2024-05-30

ECOL Sp. z o.o.

Lokalizacja: śląskie/Rybnik

Zakres obowiązków Nadzór nad funkcjonowaniem procesów nadawania uprawnień, zarządzania bezpieczeństwem informacji i zarządzania ryzykiem oraz monitorowanie ich skuteczności w oparciu o...

2024-05-27