Starszy specjalista

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138208

Warunki pracy

Warunki pracy:


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na trzecim piętrze budynku biurowego.


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Ogólny zakres czynności na stanowisku pracy:


Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Czynności fizyczne:


1.      Rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne oraz kontakty z pracownikami Urzędu i pracownikami firm i instytucji zewnętrznych.


2.      Konieczność poruszania się po terenie Urzędu.

Zakres zadań

 • będzie odpowiedzialna za rozwijanie i utrzymywanie systemów i usług informatycznych wspomagających proces udzielania praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej, w szczególności w w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego działania wpieranych systemów i usług.
 • obsługę zgłoszeń w systemie ServiceDesk oraz udzielanie pracownikom Urzędu wsparcia technicznego w zakresie eksploatacji systemów i oprogramowania w celu zapewnienia należytej jakości, ciągłości i dostępności usług świadczonych przez Departament.
 • współpracę z dostawcami rozwiązań i usług informatycznych w zakresie wdrażanego i eksploatowanego oprogramowania w celu zapewnienia wysokiej jakości przygotowywanych rozwiązań informatycznych.
 • wspieranie właścicieli biznesowych w przygotowywaniu oraz wykonywaniu testów systemów informatycznych oraz wspomaganie definiowania potrzeb biznesowych i procedur w zakresie funkcjonowania i rozwoju systemów, usług i rozwiązań informatycznych w celu wsparcia pracy komórek organizacyjnych Urzędu.
 • opracowywanie opisów przedmiotów zamówienia do postępowań przetargowych oraz udział w prowadzeniu i realizacji zamówień publicznych a także wspieranie i uczestniczenie w realizacji zadań w ramach współpracy międzynarodowej w celu zapewnienia wysokiej jakości dostarczanych rozwiązań.
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów oraz opracowywanie dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej w zakresie utrzymywanych systemów informatycznych i oprogramowania w celu ułatwienia korzystania z systemów informatycznych. Wspieranie właścicieli biznesowych w przygotowywaniu oraz wykonywaniu testów systemów informatycznych w celu wsparcia pracy komórek organizacyjnych Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z projektami informatycznymi
 • znajomość relacyjnych baz danych
 • znajomość technologii XML i pokrewnych
 • umiejętność redagowania informacji dokumentacji i instrukcji
 • umiejętności analityczno-projektowe w zakresie systemów informatycznych
 • komunikatywność
 • umiejętność planowania i organizacji pracy
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zarządzania usługami IT
 • znajomość administracji systemami z rodziny Linux
 • znajomość administrowania systemami bazodanowymi np. MySQL
 • znajomość modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN
 • umiejętność programowania np. w języku Java
 • znajomość ustawy prawo własności przemysłowej
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Uniwersytet Wrocławski

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław, Plac Uniwersytecki 1

Liczba etatów: 1 Twoje zadania: Aktywny udział w przetargach i inwentaryzacja sprzętu IT Monitoring i optymalizacja kluczowych procesów IT Przygotowywanie treści do regulaminów/procedur IT...

2024-06-15

Uniwersytet Wrocławski

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław, Plac Uniwersytecki 1

Nazwa stanowiska: starszy informatyk Wymiar etatu: pełny etat Liczba etatów: 1 Główne obowiązki Administrowanie systemem do zarządzania zasobami informatycznymi zgodnym ze standardem ITIL (w...

2024-06-14

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Lokalizacja: podkarpackie/Nisko

obsługa multimedialna wydarzeń i spotkań,których organizatorem jest Starostwo Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), informatyczne Wymagania inne: doświadczenie w...

2024-06-13