Starszy statystyk informatyk

Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk informatyk
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 138691

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obsługa komputera powyżej 4 godzin, - praca administracyjno-biurowa.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy komputerze, - oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Zasila Bank Danych Lokalnych, prowadzi kontrolę poprawności formalnej i logicznej tabel z danymi zasilającymi Bank, uzyskuje spójność danych we współpracy z jednostkami autorskimi, prowadzi bieżącą aktualizację danych w produkcyjnej i publicznej bazie Banku.
 • Utrzymuje zgodność metadanych Banku Danych Lokalnych dotyczących obowiązującego podziału terytorialnego kraju oraz nomenklatury NUTS, dokonuje wynikających ze zmian przeliczeń zawartości informacyjnej bazy danych.
 • Współuczestniczy w pracach przy aplikacjach wspomagających system Banku Danych Lokalnych (bazy danych, arkusze kalkulacyjne, pakiety statystyczne).
 • Współuczestniczy w pracach projektowo - programistycznych doskonalących tryb aktualizacji bazy oraz system udostępniania zasobów Banku.
 • Bierze udział w pracach związanych z udostępnianiem danych Banku odbiorcom z Głównego Urzędu Statystycznego i odbiorcom indywidualnym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 6 miesięcy w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Podstawowa znajomość technologii informatycznych i języków programowania
 • Łatwość komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Wysoki poziom kultury osobistej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka SQL oraz zagadnień związanych z bazami danych

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Uniwersytet Wrocławski

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław, Plac Uniwersytecki 1

Liczba etatów: 1 Twoje zadania: Aktywny udział w przetargach i inwentaryzacja sprzętu IT Monitoring i optymalizacja kluczowych procesów IT Przygotowywanie treści do regulaminów/procedur IT...

2024-06-15

Uniwersytet Wrocławski

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław, Plac Uniwersytecki 1

Nazwa stanowiska: starszy informatyk Wymiar etatu: pełny etat Liczba etatów: 1 Główne obowiązki Administrowanie systemem do zarządzania zasobami informatycznymi zgodnym ze standardem ITIL (w...

2024-06-14

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Lokalizacja: podkarpackie/Nisko

obsługa multimedialna wydarzeń i spotkań,których organizatorem jest Starostwo Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), informatyczne Wymagania inne: doświadczenie w...

2024-06-13