Stażysta docelowo Informatyk w Oddziale Informatycznym

Ogłoszenie numer: 8514687, z dnia 2023-09-18

Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach

Dyrektor Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko stażysty
(docelowo informatyka w Oddziale Informatycznym)

w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach

Stażysta docelowo Informatyk w Oddziale Informatycznym

Miejsce pracy: Katowice

Nr Ref.: O.Kdr. 1100-1-11/23

 

Opis stanowiska

Adres Sądu: Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach pl. Wolności 10, 40-078 Katowice
Oznaczenie konkursu: O.Kdr. 1100-1-11/23

Liczba wolnych stanowisk: 1 stanowisko (1,0 etatu) w grupie urzędników sądowych w pełnym wymiarze czasu pracy


Zatrudnienie na stanowisku informatyka poprzedzone będzie zatrudnieniem na staż urzędniczy, z tym, że Dyrektor Sądu - na podstawie art. 3a § 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577 ze zm.) może zwolnić z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu na staż urzędniczy, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania sądu, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i techniki pracy biurowej.


Zakres zadań wykonywanych na docelowym stanowisku:
 • bieżąca obsługa systemów IT oraz Helpdesk w tym serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania  oraz usuwanie (w miarę możliwości technicznych) awarii sprzętu komputerowego lub diagnozowanie poważniejszych awarii przed przekazaniem sprzętu do serwisu;
 • zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa pracy systemów IT;
 • wykrywanie i reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w systemach informatycznych;
 • planowanie i wykonywanie aktualizacji oprogramowania, w tym nadzór nad aktualizacją zabezpieczeń komputerów;
 • prowadzenie audytu sieci LAN oraz dbanie o zachowanie integralności infrastruktury sieci LAN/WAN.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 • bardzo dobra znajomość sprzętu komputerowego;
 • znajomość koncepcji sieci (TCP/IP);
 • znajomość systemów operacyjnych firmy Microsoft;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną;
 • zdolność analitycznego myślenia.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień z zakresu administracji systemami Microsoft Windows Server 2012/2016 (Active
 • Directory, GPO, DNS, DHCP, DFS, WSUS, IIS itp.);
 • znajomość usług katalogowych Active Directory, serwerami aplikacyjnymi, plików;
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wirtualizacji ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania Hyper-V;
 • znajomość administracji i obsługi baz danych MS SQL Server 2008/2012/2019;
 • doświadczenie w administrowaniu urządzeniami sieciowymi;
 • znajomość specyfiki pracy wymiaru sprawiedliwości;
 • znajomość Microsoft Sharepoint;
 • ogólna wiedza na temat centrali telefonicznych;
 • ogólna wiedza z zakresów polityk bezpieczeństwa systemów informatycznych;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność;
 • wysoki poziom kultury osobistej;
 • odporność na stres.
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 • podanie o przyjęcie do pracy z aktualnymi danymi kontaktowymi oraz podaniem oznaczenia konkursu: O.Kdr. 1100-1-11/23;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1);
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie na potrzeby dalszej rekrutacji oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydata na pracownika (załącznik nr 2);
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone
 • przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (załącznik nr 3).
Załączniki do pobrania: https://katowice-zachod.sr.gov.pl/konkurs-na-stanowisko-stazysty-docelowo-informatyka-w-oddziale-informatycznym,new,m1,168.html,1198

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Kandydat może dodatkowo dołączyć kopie dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Logwin Poland Sp. z o.o.

Lokalizacja: dolnośląskie/Wojkowice (pow. wrocławski, gm. Żórawina)

Czego nauczysz się w trakcie stażu? Wsparcia działów operacyjnych w zakresie obsługi systemów informatycznych dla logistyki (rozwiązywania bieżących problemów związanych z działaniem i...

2023-10-01

PKO Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Departament Architektury i Usług Informatyki

2023-09-13

PKO Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

STAŻ NA DZIEŃ DOBRY W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry. Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas...

2023-09-09