Technical Team Leader / Manager IT

Jesteśmy informatyczną spółką giełdową specjalizującą się w tworzeniu oprogramowania oraz rekrutacji i outsourcingu kadr IT. Prowadzimy również platformę księgowości internetowej ifirma.pl. Dla naszych klientów rekrutujemy głównie specjalistów z obszaru informatyki, telekomunikacji i elektroniki. Nr wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 1264.

Technical Team Leader / Manager IT

Oferta dotyczy pracy w międzynarodowej firmie, która dostarcza nowoczesne rozwiązania IT z dziedziny telekomunikacji oraz bezpieczeństwa publicznego.

Poszukujemy doświadczonego Kierownika ds. inżynierii technicznej o zwinnym sposobie myślenia, który lubi kierować zespołami programistycznymi, a także dostarczać oprogramowanie, które zachwyca klientów. Jako Kierownik ds. inżynierii technicznej w zaawansowanym zespole programistycznym, pomożesz dostarczać rozwiązania w chmurze do największych centrów 911 w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie wykorzystując nowoczesne techniki tworzenia oprogramowania do produkcji światowej klasy oprogramowania bezpieczeństwa publicznego. Ta rola będzie koncentrować się na rozwoju aplikacji dla silnej powtarzalności i odporności w chmurze Azure.

 

W tej roli będziesz:

 • Kierować zespołem projektującym, tworzącym i utrzymującym aplikacje zgodnie z ustalonymi standardami, procedurami i specyfikacjami.
 • Udzielać zespołowi wskazówek, które są jasne i proste
 • Wspierać zespół w zakresie tworzenia automatycznych przypadków testowych
 • Współpracować  z interesariuszami, uczestniczyć w dyskusjach grupowych poprzez jasne wyrażanie myśli i pomysłów.
 • Zapewniać zespołowi perspektywę biznesową, aby jasno rozumieli cele biznesowe
 • Przekazywać zespołowi kierowniczemu aktualizacje dotyczące postępów zespołu, zagrożeń i problemów poprzez efektywne wykorzystanie pulpitów nawigacyjnych i wykresów
 • Współpracować z liderami technicznymi w środowisku wielozespołowym
 • Wykazywać elastyczność i odporność w obliczu zmieniających się priorytetów i wymagań

Podstawowe wymagania:

 • Sprawne zrozumienie co najmniej jednego języka kodowania i skryptowania (C#, preferowany JavaScript)
 • Dobra znajomość frameworków CI/CD
 • Doświadczenie w praktykach tworzenia oprogramowania Agile. Doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu zespołami scrum/agile.
 • Doświadczenie w pracy z  rozproszonym geograficznie zespołem wielofunkcyjnym.
 • Znajomość usług Azure Cloud (lub innych takich jak AWS, Google Cloud), GitHub, K8s
 • Doskonałe umiejętności pracy zespołowej, współpracy i komunikacji,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

Mile widziane:

 • Doświadczenie we frameworkach UI, takich jak angularjs, responsejs itp.
 • Znajomość MS SQL lub Azure SQL.

Kwalifikacje:

 • Licencjat z informatyki (lub pokrewny odpowiednik techniczny).
 • Ponad 2 lata doświadczenia w kierowaniu zespołów programistycznych

W zamian za pracę otrzymasz:

 • Długofalową współpracę w oparciu o UoP
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Ubezpieczenie na życie, karta MultiSport
 • Ulga podatkowa IP – 80%
 • PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) – 3,5%
 • Plan zakupu akcji pracowniczych (ESPP)
 • Roczna podwyżka wynagrodzenia (w zależności od indywidualnych wyników)
 • Premia roczna (w zależności od wyników firmy)
 • Możliwość pracy zdalnej (spotkania w biurze raz na 2 tygodnie)
 • Elastyczne godziny pracy
 • Komfortowe warunki pracy (wysokiej klasy biura, miejsce parkingowe, boisko do siatkówki na miejscu)
 • Wsparcie relokacyjne
 • Szkolenia i szerokie możliwości rozwoju
 • Świetna atmosfera w zespole (małe zespoły scrumowe)

Prosimy o przesyłanie CV w języku angielskim

 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu lub/i innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu związanym z udziałem mojej osoby w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez IFIRMA SA. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie przedmiotowej zgody oznacza, iż moje dane osobowe, które przekażę w trakcie procesu rekrutacyjnego, zostaną umieszczone w bazie kandydatów IFIRMA SA i będą udostępniane potencjalnym pracodawcom w celu przedstawienia im mojej kandydatury.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie IFIRMA SA, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, NIP: 8981647572, REGON: 9310823940, strona internetowa: www.ifirma.pl.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz się kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@ifirma.pl lub listownie na adres IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych, w szczególności poprzez ocenę Twoich kwalifikacji i umiejętności i przedstawienie Twojej kandydatury potencjalnemu pracodawcy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub wskazany wyżej adres e-mail. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzeniu procesów rekrutacyjnych, w których będziesz chciał uczestniczyć.
Twoje dane możemy także przetwarzać w celach związanych z rozstrzyganiem sporów, rozpatrywaniem skarg i prowadzeniem postępowań prawnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą Klienci IFIRMA SA, dla których świadczymy usługi rekrutacyjne, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit b RODO i wynika z naszej działalności jako agencji zatrudnienia. Dodatkowo, zapewniamy iż przed każdym udostępnieniem Twoich danych osobowych naszym klientom, poprosimy Cię o dodatkową zgodą wskazując dane konkretnego podmiotu. Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, np. zapewniającym wsparcie IT lub świadczącym usługi rekrutacyjne, przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach, weryfikujemy czy podmioty te zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych, jak również wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji. Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania.
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez określony czas i usuwamy je, kiedy nie ma już konieczności ich dalszego przetwarzania. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 24 miesięcy, chyba że Twoja zgoda zostanie wycofana wcześniej.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przetwarzając Twoje dane osobowe nie będziemy dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Masz także prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, również w zakresie poszczególnych form kontaktu z Tobą. Posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, celem skorzystania z możliwości ochrony przewidzianej przez prawo.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

PKO Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Biuro Informacji Ryzyka Kredytowego

2022-09-30

ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa, ul. Jutrzenki 116

Używamy : Axure, Enterprise Architect, pakiet office, Jira i Confluence O nas: Jesteśmy firmą produktową. Rozwijamy własne oraz integrujemy zewnętrzne rozwiązania. Większość zatrudnionych...

2022-09-29

ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław, Stargardzka

O projekcie: realizujemy System Dozoru Elektronicznego na rynku polskim i zagranicznym. Jest to rozwiązanie sprzętowe w postaci obrączki noszonej na nodze skazanego pozwalające na odbywanie kary...

2022-09-29