Technik Informatyk w Dziale IT

GEDIA przykłada wagę do każdej części i każdego człowieka: Każda część – ponieważ wspólnie z niemal wszystkimi producentami pojazdów opracowujemy i produkujemy innowacyjne części strukturalne do lekkich karoserii. Każdy człowiek – ponieważ nie byłoby to możliwe bez naszych 4.300 zmotywowanych i kompetentnych pracowników.

 

Dzięki doskonałemu konstruowaniu oprzyrządowania, dużym możliwościom produkcyjnym i dogłębnej wiedzy naszych ekspertów, opracowujemy, produkujemy i dostarczamy komponenty dostosowane do potrzeb przemysłu motoryzacyjnego.  

 

Technik Informatyk w Dziale IT
Miejsce pracy: Nowa Sól
Twój zakres obowiązków to:
 • obsługa pierwszego poziomu wsparcia
 • instalacja, konfiguracja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • zarządzanie inwentaryzacją sprzętu komputerowego
 • zarządzanie flotą telefonów komórkowych
 • obsługa systemu monitoringu, systemu środków trwałych IT CS
Wymagania:
 • komunikatywna znajomość j. angielskiego
 • sumienność, zaangażowanie i samodzielność w działaniu
 • silna motywacja do pracy i pozyskiwania nowej wiedzy technicznej
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów
Oferujemy:
 • pełen pakiet socjalny
 • smaczne domowe obiady
 • miłą atmosferę w ambitnym zespole
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celówrekrutacji.
Informujemy że podane dane osobowe zawarte w przesłanym CV oraz aplikacji będąprzetwarzane w celu rekrutacji.Administratorem danych osobowych jest Gedia Poland spółka z ograniczonąodpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Staszica 2, email: praca@pl.gedia.com,tel. 68 458 01 00, email inspektora ochrony danych osobowych: iod@pl.gedia.com.Na czas trwania aktualnego procesu rekrutacyjnego podstawą prawną przetwarzania danychw postaci przesłanej aplikacji i CV jest art. 22[1]§1 kodeksu pracy. Aplikacja i CV będąprzechowywane wyłącznie do czasu zakończenia obecnego procesu rekrutacyjnego jednaknie dłużej niż przez 4 miesiące – po czym zostaną zniszczone.Przesłanie aplikacji i CV jest warunkiem niezbędnym, by uwzględnić Panią / Pana w ramachprocesu rekrutacyjnego, natomiast zakres i zawartość (włącznie z umieszczeniem wizerunku)przesłanej aplikacji i CV jest Pani / Pana dobrowolną decyzją. Zakres i zawartość aplikacji iCV nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiłoprzyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku nie wybrania Pani / Pana wramach obecnej rekrutacji, pozostawienie aplikacji i CV w naszej bazie jest także dobrowolne.Jeżeli zechce Pani / Pan wyrazić wolę pozostawienia swojej aplikacji i CV na czas kolejnych 2lat dla celów przyszłych rekrutacji, prosimy o dopisanie „zgadzam się na przetwarzaniemoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji” (podstawą prawną będziedobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych).Dostęp do przesłanej aplikacji i CV będzie miał wyłącznie zarząd spółki, dział kadr oraz osobykierujące pracownikami w dziale, którego dotyczy rekrutacja. Dane nie będą przetwarzane wsposób zautomatyzowany ani przekazywane poza granicę RP.Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych dostępu do danychosobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.Jeżeli chciałby Pani / Pan złożyć sprzeciw co do jakiekolwiek aspektu przetwarzania Panadanych osobowych zawartych w aplikacji i CV , prosimy bezpośredni kontakt z działem kadrGEDIA Poland. Przysługuje Pani / Panu także prawo do złożenia skargi do Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych.W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie aplikacji i CV na potrzeby przyszłychrekrutacji – przysługuje Pani / Panu prawo do odwołania wcześniej wyrażonej zgody.
APLIKUJ TERAZ