Wykładowca / Trener

Centrum Szkoleń i Projektów MENTIS realizuje dedykowane projekty szkoleniowe o zasięgu ogólnopolskim dla przedstawicieli sektora publicznego.

 

W nadchodzącym roku w szczególności poszukujemy Trenerów z doświadczeniem z następujących tematów:

 • Cyberbezpieczeństwo (szkolenia oraz audyt)
 • Ustawa o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz osób niepełnosprawnych (konwencja o prawach osób niepełnosprawnych)
 • Nowa perspektywa unijna 2021-2027, rozliczanie projektów UE
 • Wdrożenie dyrektywy unijnej o sygnalistach
 • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym; KPA; doręczenia elektroniczne
Wykładowca / Trener
Miejsce pracy: woj.wielkopolskie

 

Nawiążemy również współpracę z Wykładowcami/Trenerami na terenie całej Polski, którzy posiadają doświadczenie w realizacji szkoleń skierowanych do Administracji Publicznej (rządowej i samorządowej), z poniższych obszarów:

 • SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE (zamówienia publiczne w jednostkach samorządowych i jednostkach podległych, dostępność cyfrowa, rozliczanie projektów UE oraz innych środków zewnętrznych, nowa perspektywa unijna 2021-2027)
 • SZKOLENIA MIĘKKIE / KOMPETENCYJNE (mobbing, dyskryminacja, stres, wypalenie zawodowe, zarządzanie zespołem, zarządzanie czasem, komunikacja)
 • PRAWO (KPA, dostęp do informacji publicznej, postępowanie egzekucyjne, instrukcja kancelaryjna i JRWA, archiwizacja, ustawa o pracownikach sam., informatyzacja administracji publicznej, ZFŚS)
 • KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE PUBLICZNE (rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa, VAT, dotacje z budżetu Państwa, dyscyplina finansów publicznych, kontrola zarządcza)
 • OŚWIATA (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zarządzanie dokumentacją w placówce oświatowej, arkusz organizacyjny, kontrola zarządcza / rachunkowość w placówce oświatowej, kadry i płace w oświacie, prawo oświatowe)
 • KULTURA (prawne aspekty funkcjonowania instytucji kultury, prowadzenie działalności kulturalnej, promocja wydarzeń kulturalnych, rachunkowość instytucji kultury)
Od kandydatów oczekujemy:
 • min. 3-letniego doświadczenia zawodowego w pracy/ współpracy z sektorem publicznym,

 • doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dla przedstawicieli Administracji Publicznej popartego referencjami (prosimy o dołączenie wykazu zrealizowanych szkoleń dla sektora publicznego)

 • gotowości do prowadzenia szkoleń w dni robocze (poniedziałek – piątek) w formie szkoleń online lub stacjonarnie

Gwarantujemy:
 • umowę cywilnoprawną lub umowę o współpracy (B2B),
 • pełne wsparcie organizacyjne,
 • udokumentowanie efektywnej współpracy szkoleniowej (referencje),
 • przejrzysty system wynagradzania,
 • promocję sylwetki trenera na rynku usług szkoleń w sektorze publicznym.
APLIKUJ TERAZ