Yocto Linux Build Engineer

We are seeking a highly skilled and experienced Yocto Linux Build Engineer to join our team. The ideal candidate will have a strong background in embedded Linux development and expertise in using the Yocto Project to build custom Linux distributions for embedded systems. 
Yocto Linux Build Engineer
Miejsce pracy: Warszawa
Responsibilities 
 
What youll do… 
 • Design, implement, and maintain Yocto-based build systems for embedded Linux projects 
 • Customize and optimize Linux distributions using Yocto tools and recipes 
 • Troubleshoot build issues and provide timely resolution 
 • Stay current with industry trends and advancements in Yocto Project and embedded Linux development 
 • Debug and optimize existing code to improve performance and resolve software defects and issues
 • Develop scripts and automation tools to streamline development and testing processes
 • Participate in code reviews to ensure code quality, maintainability, and adherence to coding standards
 • Create and maintain technical documentation, including design documents, API documentation, and code comments
 • Work closely with cross-functional teams, including software developers, QA engineers, and hardware teams, to ensure successful project execution 
Qualifications: 
 • Bachelors degree in Computer Science, Engineering, or related field 
 • 5 years’ experience working with the Yocto Project to build embedded Linux systems, demonstrating a deep understanding of system configuration, package management, and image generation
 • 5+ years of hands-on experience in designing, implementing, and optimizing CI/CD pipelines for software development projects
 • 5+ years’ experience in scripting languages such as Python, Bash 
 • Strong knowledge of Linux subsystems and networking protocols (TCP/IP, UDP, IPsec etc.) 
 • Exposure to common security protocols and their design (SSH, IPsec, TLS etc.), and ability to understand security standard requirements  
 • Hands-on experience with debugging and profiling tools 
 • Familiarity with open-source development practices and collaboration with open-source communities 
 • Strong communication and interpersonal skills, ability to work independently and as part of a collaborative team
Additional Skills (Preferred): 
 • Knowledge of Linux kernel, device drivers, and bootloader configuration 
 • Experience with GitHub Actions 
 • Experience in the Enterprise Networking domain
 • Experience with Jfrog, Artifactory, Jenkins
 • Familiarity with version control systems (e.g., Git) and build automation tools 
 • Excellent problem-solving and communication skills
Informujemy, że administratorem danych jest R Systems Computaris Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 80 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest serwis Just Join IT oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Santander Consumer Bank S.A.

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław, Fabryczna, ul. Legnicka 48b

współpraca od zaraz seniority: expert forma współpracy: B2B wymiar pełnienia usługi: pełny etat model współpracy hybrydowy Technologie, których używamy: Wymagane: RabbitMQ Docker Git SOAP...

2024-07-16

Praca.pl

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Zakres obowiązków: Tworzenie i zarządzanie procesem budowy systemów z Yocto dla embedded Linux Dostosowywanie Linuxa z Yocto, optymalizacja dystrybucji Naprawa błędów w procesie budowy,...

2024-07-04

Praca.pl

Lokalizacja: dolnośląskie/Wrocław

Opis stanowiska Projektowanie architektury systemów mobilnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa i standardów korporacyjnych. Tworzenie dokumentacji technicznej, koordynacja pracy programistów,...

2024-07-02