Mechanik utrzymania ruchu

FORTACO Group jest wiodącym partnerem produkcji dla firm działających w obszarze inżynierii mechanicznej przemysłu ciężkiego (rolnictwo, leśnictwo, budownictwo, transport materiałów, górnictwo) oraz największym w Europie uczestnikiem w tej branży. Spółka zatrudnia łącznie blisko 2300 pracowników i prowadzi działalność w Finlandii, Estonii, Polsce, na Węgrzech i Słowacji. W Polsce firma posiada dwa oddziały: we Wrocławiu i w Janowie Lubelskimi.

Mechanik utrzymania ruchu
Miejsce pracy: Janów Lubelski
Twój obszar obowiązków obejmuje następujące zadania:
 • Wykonywanie napraw maszyn i urządzeń zgodnie ze zgłoszeniem i wpisem w programie KMS (program wsparcia Utrzymania Ruchu) i z zaleceń bezpośredniego przełożonego,
 • Instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji,
 • Dozorowanie pracy maszyn i urządzeń oraz rozpoznawanie ich stanu technicznego, organizowanie oraz nadzorowanie wykonywania zabiegów profilaktycznych i konserwacyjnych, sporządzanie protokołów z uszkodzeń i awarii,
 • Kwalifikowanie obiektów do naprawy lub kasacji,
 • Prowadzenie przeglądów i napraw maszyn zgodnie z zaplanowanym harmonogramem na dany rok kalendarzowy,
 • Dokonywanie bieżących konserwacji maszyn i urządzeń,
 • Dokonywanie przeglądów tygodniowych, miesięcznych, rocznych maszy CNC, robotów    spawalniczych i innych urządzeń w firmie,
 • Przygotowanie suwnic i żurawi do odbiorów UDT,
 • Wykonywanie wszelkich prac niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Działu,
 • Wykonywanie zadań i obowiązków zgodnie z instrukcjami i procedurami ZSZ, wg norm ISO 9001, 14001, 3894 oraz Procesem W – NT 01.
Aby móc z powodzeniem realizować zadania, powinieneś posiadać:
 • Wykształcenie minimum średnie techniczne lub wyższe kierunkowe,
 • Znajomość systemów sterowania CNC (heidenhein, sinumeric, itp.),
 • Znajomość podstawy mechaniki i hydrauliki,
 • Znajomość schematów mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych ,
 • Doświadczenie w Dziale Utrzymania Ruchu w zakładzie produkcyjnym o podobnym profilu,
 • Dobra organizacja pracy oraz samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • Uprawnienia do obsługi suwnic i żurawi – mile widziane,
 • Znajomość języka angielskiego – mile widziana,.
W Fortaco pracujemy w międzynarodowym środowisku z nowoczesnymi narzędziami. Oferujemy korzyści, takie jak:
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, kursy językowe, dofinansowanie do studiów),
 • Atrakcyjne wynagrodzenie połączone z premia,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Dodatkowe ubezpieczenie NNW płatne przez pracodawcę,
 • Dopłata dla osób dojeżdżających do pracy powyżej 30 km,
 • Płatna 45-minutowa przerwa w ciągu 8 godzin pracy.
Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę Fortaco JL Sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim (dalej „Pracodawca”), na przetwarzanie danych osobowych podanych przez mnie dobrowolnie, które wykraczają poza katalog danych, jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu zatrudnienia. Zostałem poinformowany, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
1) spółki z grupy kapitałowej Pracodawcy – Fortaco Sp. z o.o.
2) podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie: usług kadrowo –płacowych, IT, benefitów, szkoleń, badań medycznych, ubezpieczeń
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
1) do zakończenia rekrutacji w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji,
2) do 1 roku od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:
1) jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
2) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO) oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
3) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
4) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
APLIKUJ TERAZ