Specjalista

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 116605

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Budynek biurowy: siedziba Izby Administracji Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu

 • Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych

 • Wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych

 • Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych

 • Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych

 • Budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

 • Zaplecze socjalne

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy dotyczące wspomagania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w kształtowaniu procesów zarządczych w Izbie i podległych urzędach, w szczególności w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania strategicznego, zarządzania procesami i zarządzania zmianą, w celu właściwej realizacji zadań nałożonych na Izbę i podległe urzędy
 • Prowadzi sprawy dotyczące planowania, monitorowania, analizowania i raportowania zadań realizowanych w oparciu o system zarządzania przez cele na poziomie regionalnym i lokalnym oraz w krótko i średniookresowym horyzoncie czasowym w celu właściwej realizacji zadań nałożonych na Izbę i podległe urzędy
 • Prowadzi sprawy dotyczące struktury organizacyjnej Izby i podległych urzędów oraz sprawy dotyczące tworzenia i nadzorowania systemu prawa wewnętrznego, w celu właściwej realizacji zadań nałożonych na Izbę i podległe urzędy
 • Koordynuje działania dotyczące zarządzania upoważnieniami, w celu właściwej realizacji zadań nałożonych na Izbę i podległe urzędy
 • Prowadzi sprawy z zakresu współpracy z innymi organami i instytucjami oraz organizacjami w celu właściwej realizacji zadań nałożonych na Izbę i podległe urzędy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego (powyżej 3 lat w obszarze kształtowania i realizowania procesów zarządczych oraz obsługi relacyjnych baz danych)
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi relacyjnych baz danych
 • Dobra znajomość procesów zarządczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o finansach publicznych
 • Podstawowa znajomość prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych wymaganych na danym stanowisku pracy
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ogłoszenia o pracę

Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: udział w prowadzeniu biura projektów w zakresie dokumentów formalnych związanych z procedurą obsługi umów z dostawcami dedykowanego oprogramowania...

2023-03-01